Доброволно здравно осигуряване

Доброволно здравно осигуряване

Специалистите от ДЕНИМЕД подпомагат своите партньори в избора на най-благоприятното здравно обслужване.

Пакет извънболнична медицинска помощ:

Здравни услуги на ниво специализирана извънболнична помощ;

Първични и вторични прегледи при свободно избран лекар;

Лабораторни, инструментални, функционални изследвания и образна диагностика;

Пакет болнична медицинска помощ:

Прием и настаняване в болнични заведения;

Консултации, диагностика и лечение;

Различни по сложност хирургически операции;

Пакет възстановяване на разходи за здравни стоки:

Лекарства;

Хомеопатични лекарства;

Витамини;

Хранителни добавки;

Пакет медицински транспорт

Виртуална клиника