За ДЕНИМЕД

Профил на компанията

Служба по трудова медицина “ДЕНИМЕД” е лицензирана служба по трудова медицина регистрирана с удостоверение № 450 / 26.04.2010 г. издадено от Министерство на здравеопазването, на основание чл.25г от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

СТМ “ДЕНИМЕД” е една от най-надеждните служби на територията на Р. България. Нашият екип извършва наблюдение и оценка на професионалния риск и здравословното състояние на работещите във връзка с условията на труд за всички отрасли съобразно най-високите стандарти.

Екипът ни се състои от високо квалифицирани кадри – лекари със специалност „ трудова медицина”, инженери специалисти по „безопастност и охрана на труда”, психолог, икономисти, юристи и ИТ специалисти, които обслужват клиентите ни от цялата страна.

Ние подхождаме индивидуално към всеки наш клиент, съобразявайки се с неговите потребности и изисквания като му предлагаме голямо разнообразие от услуги в областта на трудовата медицина, здравословните и безопасни условия на труд и доброволното здравно осигуряване съобразени с изискванията на Европейския съюз и действащото българско законодателство.

Нашата сила е във вземането на бързи, гъвкави и адекватни решения в условията на напрежение и времеви дефицит, тогава когато основните изисквания към нас от страна на нашите клиенти са точност, коректност, и професионализъм.