Закони и наредби

Закони и наредби

Някои от важните Нормативни актове, които регламентират задълженията на Работодателите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, са:

Конституция на РБ (отваря се в нов прозорец)

Кодекс на труда (отваря се в нов прозорец)

Закон за здравословни и безопасни условия на труда (.doc)

Наредба № 3 на МЗ (.doc)